RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Logo til Rio
Forkortelse:
RIO
E-post:
post@rio.no

Brukerorganisasjonens formål

Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv, som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Kort beskrivelse

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. RIO består av personer med tidligere rusproblemer, med høy kompetanse innen rusfeltet ut i fra egne erfaringer, utdanning og kontinuerlig kontakt med rusmiljøet. Vi ønsker å formidle vår kunnskap til viktige grupper i samfunnet, slik at vi sammen kan utvikle og påvirke til at personer med rusproblemer, får de tjenestene de trenger når de trenger dem.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Undervisning: Vi tilbyr foredrag og undervisning på alle områder som har med brukere og pasienter å gjøre innenfor rus og psykiatri.
  • Arbeids- og styringsgrupper: RIO er representert i et stort antall prosesser og arbeids-og styringsgrupper på alle nivåer i rusfeltet. Vi er også med i mange prosjekter, utvalg og arbeid i offentlige og private tiltak, brukerstyrte tiltak, offentlige retningslinjer og veiledere, utdanningsløp og forskjellig planarbeid. 
  • Brukerutvalg: RIOs brukermedvirkere er med i et stort antall brukerutvalg og brukerråd i rus- og psykiatrifeltet. Våre representanter er med og påvirker i råd og utvalg i kommuner, hos fylkesmenn, på behandlingssteder, ved sykehus, regionale helseforetak, direktorater og departementer.
  • RIO Restart: RIO Restart er et rehabiliteringstilbud for dem som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som ønsker rusfrihet, arbeid og et verdig liv. Holder til på Bragdøya i Kristiansandsfjorden.
  • Barneblikk/Blikk for barn: Barneblikk handler om å få tak i barnas syn på foreldre, hjelpeapparat og egen situasjon. Blikk for barn er å gjøre disse barna mer synlige for hjelpeapparatet, foreldre og andre voksne.
  • Hepatitt C-behandling: Dette 3-årige forskningsprosjektet startet i april 2014 med doktorgradsprogram på Akershus universitetssykehus.
  • Kafe X: I 2004 åpnet vi dørene til Norges første brukerstyrte rusfrie møteplass. Siden den gang har kafeen utviklet seg til å bli en viktig del av det totale rehabiliteringstilbudet i Tromsø. Holder til i Vestre gata 66.
  • Kafe Kom Inn: I april 2016 var det Kafe kom inn sin tur til å åpne dørene til en rusfri møteplass. Kafeen har som mål å være en del av rehabiliteringstilbudet i Kirkenes. Holder til i Klavenessgate 4
  • Idrett MOT rus: Idrett MOT Rus har vært arrangert hvert år siden 1999. Fellesskap gjennom aktiviteter og gode opplevelser gir en god plattform for endring og utvikling på veien til et rusfritt liv. Vi vet at mestring gjennom sosial aktivitet øker selvfølelse og reduserer angst.

Lenke til mer informasjon

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon