Norsk Revmatikerforbund

Logo til Norsk revmatikerforbund
Forkortelse:
NRF
E-post:
post@revmatiker.no
Telefon:
22 54 76 00

Brukerorganisasjonens formål

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske- muskel- og skjelettsykdommer og deres virkninger. NRF er en møteplass for omsorg, fellesskap og kunnskap. NRF arbeider for å bedre helsemessige, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold for personer med revmatiske- muskel og skjelettsykdommer. NRF skal spre informasjon, bidra til bedre trenings- og behandlingsmuligheter, og initierer forskning.

Kort beskrivelse

Norsk Revmatikerforbund er en landsomfattende brukerorganisasjon med  ca. 34 000 medlemmer fordelt på 225 lokallag og 19 fylkeslag. NRF er en nøytral og demokratisk oppbygd organisasjon med forbundsstyre, fylkeslag og lokallag. NRF har også en egen barne- og ungdomsorganisasjon, BURG. NRF jobber for at alle med revmatisk sykdom og andre muskel - og skjelettsykdommer skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og at de skal bli sett som den ressursen de er.

Videre jobber organisasjonen med følgende:

  • NRF jobber for at voksne og barn skal få tidlig diagnose og rett behandling til rett tid.
  • NRF driver politisk påvirkningsarbeid for å fremme og bedre rettigheter og behandlingsmuligheter for de NRF arbeider for. NRF er også høringsinstans i mange utredninger.
  • NRF arbeider for at det forskes mer på revmatiske sykdommer og samarbeider med ledende fagfolk rundt om i landet. NRF har et eget forskningsfond. NRF er også søkerorganisasjon for forskere gjennom Extrastiftelsen Helse- og Rehabilitering.
  • NRF arbeider mye med informasjon om tilpassede treningsaktiviteter og anbefalt kosthold.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Noen å snakke med når du trenger det, via NRF's hjelpetelefon ”NRF hjelper deg ”. Tlf 815 33 015 (tirsdag, onsdag og torsdag)
  • Mulighet til å snakke med skolerte likepersoner over hele landet. Dette er mennesker som selv har lært seg å leve med en revmatisk sykdom, og som kjenner til behandlingsmuligheter og rettigheter. Ta kontakt med NRF sentralt på tlf. 22 54 76 00.
  • De fleste av våre 225 lokallag og foreninger tilbyr tilpassede treningsaktiviteter, møter og turer. Mange lokallag tilbyr trening med instruktør i varmtvannsbasseng. Se www.revmatiker.no – ”Ditt lokallag”.
  • Medlemsbladet R-Magasinet som kommer ut 4 ganger i året.
  • BURG - NRFs organisasjon for barn og unge - arbeider for å bedre livssituasjonen for barn med revmatisk sykdom og deres familier.

Lenke til mer informasjon

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe