Norges Parkinsonforbund

Logo til Norges Parkinsonforbund
Forkortelse:
NPF
E-post:
post@parkinson.no
Telefon:
22008300

Brukerorganisasjonens formål

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Forbundet skal ivareta parkinsonrammedes interesser, og arbeide for at alle som er rammet av parkinsonisme og deres familier, kan oppnå best mulig livskvalitet. Forbundet skal arbeide for at alle deler av samfunnet tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene.

Kort beskrivelse

Organisasjonen bygger på en åpen og inkluderende holdning overfor det enkelte menneske, med vekt på kjerneverdiene optimisme, varme, håp og medmenneskelighet. Et overordnet prinsipp i forbundets arbeid, er at mennesker med parkinsonisme og deres pårørende har rett til et fullverdig behandlingstilbud. Forbundets virksomhet er mangfoldig, med egne tilbud til yngre og pårørende. Norges Parkinsonforbund har 39 fylkes- og lokalforeninger og omkring 5500 medlemmer. Norges Parkinsonforbund er medlem i European Parkinson's Disease Association (EPDA), har et tett samarbeid med parkinsonforeninger i de nordiske landene og er medlem i FFO og Hjernerådet.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Informasjon om sykdommen via nyhetsbrev, medlemsbladet Parkinsonposten og informasjonsmateriell i samarbeid med fagmiljøer.
  • En rekke kurs, seminarer og ulike typer aktiviteter.
  • Norges Parkinsonforbunds 39 fylkes- og lokalforeninger over hele landet har daglige aktivitetstilbud til medlemmer og pårørende.
  • Rådgivning om sykdommen. Parkinsontelefonen tlf: 22 00 82 80 er åpen mandag-fredag.
  • Medisinsk rådgivning - forbundet har et samarbeid med Helsetelefonen tlf: 21 49 01 00 hvor du som medlem kan få medisinsk rådgivning.
  • «SOS-tjeneste» (spørsmål og svar) hvor du kan stille spørsmål til et bredt sammensatt fagpanel.
  • Som medlem har du tilgang på det siste innen forskning, trening og rehabilitering.
  • Et stort nettverk av likepersoner over hele landet.

Lenke til mer informasjon

Norges Parkinsonforbund