Norges Myalgisk Encefalopati Forening (Norges ME-forening)

Logo til Norge myalgisk encefalopati forening
Forkortelse:
NMEF
E-post:
post@me-foreningen.no
Telefon:
21688150

Brukerorganisasjonens formål

Norges ME-forening (NMEF) er en livssyns- og partipolitisk uavhengig pasientorganisasjon, som siden 1987 har arbeidet for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparat. Foreningen bistår ME-syke og pårørende med informasjon og råd, og arbeider for å fremskaffe dokumentasjon, blant annet gjennom vitenskapelig basert forskning, på årsaker til, utredning og behandling av ME.

Kort beskrivelse

Norges ME-forening ble stiftet 21. november 1987 av Ellen V. Piro. Foreningen har ca. 3000 medlemmer over hele landet og er organisert i 13 fylkeslag (som organiserer aktiviteter i 16 fylker). Fra ME-kontoret i Oslo koordineres all aktivitet med de 13 aktive fylkeslagene, samt kontakt med helsepersonell, offentlige instanser, politikere og media.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • informasjon
  • råd
  • delta i likepersonsarbeid og møter
  • nyhetsbrev tre ganger i året
  • spesielle medlemsfordeler som råd fra advokat

Lenke til mer informasjon

ME-foreningen

Norges ME-forening på facebook