Norges Handikapforbund

Forkortelse:
NHF
E-post:
nhf@nhf.no
Telefon:
24 10 24 00

Brukerorganisasjonens formål

Norges Handikapforbund er en uavhengig innteresseorganisasjon som arbeider for likestilling og full samfunnsmessig deltagelse for funksjonshemmede. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.

Kort beskrivelse

Norges Handikapforbund vil ha et samfunn for alle. NHF ser all fysisk utestengning og sosial isolasjon av funksjonshemmede som diskriminering. Funksjonshemmedes krav om likestilling handler om grunnleggende menneskerettigheter. NHF jobber for et universelt utformet samfunn og for individuelle rettigheter og tjenester. NHF er en demokratisk medlemsorganisasjon med ca. 15 000 medlemmer. NHF har rundt 300 lokallag, en egen ungdomsorganisasjon (NHFU) og en internasjonal avdeling. 11 landsforeninger er del av organisasjonen NHF. Disse retter sitt arbeid mot diagnose eller livssituasjon. NHF er med i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Kunnskap om hvordan samfunnet kan løse utfordringer knyttet til likestilling og deltakelse.
  • Aktuelt og nyttig informasjonsmateriell, som du kan bestille eller laste ned fra nettsiden deres.
  • Stort nettverk av frivillige som kan gi støtte på veien. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre.
  • Landsforeningene tilbyr blant annet diagnoserettet veiledning og sosiale aktiviteter. NHF jobber generelt med samfunnsforholdene for funksjonshemmede, mens de 11 landsforeninger retter arbeidet sitt mot en spesifikk diagnose eller livssituasjon. 
  • NHFs jobbverksted er et tilbud til de som har en fysisk funksjonsnedsettelse og som ønsker å jobbe.
  • NHF disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom.
  • Medlemskap med tilgang til tilrettelagte hytter.

Lenke til mer informasjon

Norges Handikapforbund