Norges Blindeforbund

Logo til Norges Blindeforbund
Forkortelse:
NBF
E-post:
info@blindeforbundet.no
Telefon:
23215000

Brukerorganisasjonens formål

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede.

Kort beskrivelse

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Blindeforbundet arbeider for at blinde, svaksynte og andre grupper av funksjonshemmede skal ha rett til å leve aktive liv, med like muligheter til samfunnsdeltagelse som alle andre. Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne er et område Norges Blindeforbund er svært opptatt av. NBF er en demokratisk medlemsorganisasjon, med ca. 10 000 medlemmer.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Norges Blindeforbund arbeider med politiske spørsmål opp mot nasjonale og lokale myndigheter, og andre aktuelle aktører, og formidler kunnskap, råd og veiledning om hvordan samfunnet kan løse utfordringer knyttet til likestilling, deltakelse og universell utforming.
 • Blindeforbundet har en egen fagavdeling som jobber med tilgjengelighet og politisk påvirkning.
 • Organisasjonen har flere kurs der det gis opplæring i riktig utforming av samfunnet, og i politisk påvirkningsarbeid.  
 • Blindeforbundet tilbyr en rekke rehabilitering- og habiliteringskurs, i tillegg til karrierekurs og foreldrekurs. Kursene tilbys på forbundets tre syn- og mestringssentre rundt om i landet. Det arrangeres også barne- og ungdomsleir hvert år.
 • Blindeforbundet har kontorer i alle fylker som gir lokale tilbud og aktiviteter til medlemmer.
 • Norges Blindeforbund gir råd og veiledning til blinde og svaksynte, blant annet om hvilke muligheter, rettigheter, hjelpemidler og støtteordninger som finnes.
 • Blindeforbundet har laget mye aktuelt og nyttig informasjonsmateriell, som du kan bestille eller lastes ned fra nettsiden.
 • I fylkene har Blindeforbundet frivillige medlemskontakter hvor alle medlemmer kan få råd og informasjon fra. Synshemmede rehabiliteringskontakter drar på hjemmebesøk til alle ny-synshemmede, som ønsker det for å gi bistand til å mestre hverdagen som synshemmet.
 • Norges Blindeforbund driver opplæring av førerhunder, og gir støtte til førerhundbrukere i Norge.
 • Norges Blindeforbund har et eget forskning- og utviklingsfond som blant annet gir støtte til øyeforskning og utvikling av tilgjengelige produkter og løsninger.
 • Blindeforbundet tilbyr en rekke legater for mange ulike formål. Legatene gis til søker som oppfyller bestemte kriterier.
 • Norges Blindeforbund har et magasin om øyehelse som setter fokus på saker som berører synshemmedes hverdag (Alt som syn) og et medlemsblad (Synspunkt).
 • Blindeforbundet har en egen nettradio (Radio Z) og et aktualitetsmgasin på lyd (Spor 2).
 • Organisasjonen har en internasjonal avdeling som jobber med bistandsprosjekter.

Lenke til mer informasjon

Norges Blindeforbund