Nettverk etter soning

Logo Nettverk etter soning
Forkortelse:
NES
E-post:
post@nettverkettersoning.no
Telefon:
22 99 23 30

Brukerorganisasjonens formål

Det er et stort problem at de som har vært mye i fengsel ofte ikke kjenner så mange "normale" mennesker med interesse og kompetanse på helt vanlige ting. Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase.

Kort beskrivelse

Nettverk etter soning er et tiltak i Røde Kors som hjelper de som vil ut av kriminalitet. 

Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet. Fritiden, og hvordan komme inn i nye helt vanlige nettverk. Det tror vi hindrer tilbakefall til kriminalitet. 

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • En til en oppfølgning: Tidligere innsatte kobles med frivillig for støtte til å etablere et nytt sosialt nettverk.
  • Aktiviteter på fritiden: Vanlige fritidsaktiviteter som fotball, klatring yoga osv.
  • Gjeld og privatøkonomi: Mange sliter med stor gjeld og vanskelig økonomi.
  • Hjelp med å skaffe arbeid: NES hjelper straffedømte med å komme i vanlig jobb
  • Nettverk UNG: Et eget prosjekt for de yngste som trenger hjelp ut av kriminalitet.

Lenke til mer informasjon

Mer om Nettverk etter soning