Mental Helse

Logo Mental Helse
E-post:
post@mentalhelse.no
Telefon:
09875

Brukerorganisasjonens formål

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber vi for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Kort beskrivelse

Mental Helse er en av landets største medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Fakta om Mental Helse:

  • opprettet 3.september 1978
  • er en landsdekkende medlemsorganisasjon
  • har rundt 7.500 medlemmer
  • 19 fylkeslag
  • lokallag som dekker mer enn 300 kommuner
  • verdier: - Likeverd - Åpenhet - Respekt - Inkludering

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Som medlem i Mental Helse, vil du bli tilknyttet et av våre lokallag og det vil være fylkes- og lokallaget som i hovedsak tilbyr ulike typer aktiviteter, møter, kurs og konferanser.
  • Våre lokal- og fylkeslag gjør en stor samfunnsnyttig innsats ved å skape gode møteplasser for mennesker med psykiske helseplager.
  • Gjennom deltakelse i lokal- og fylkeslagsaktiviteter får du også muligheten til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet der du bor.
  • Som medlem i Mental Helse får du tilsendt magasinet Sinn og samfunn fem ganger i året.

Lenke til mer informasjon

Mental Helse sin nettside

Mental Helse på Facebook