MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet

Logo til MARBORG
Forkortelse:
MARBORG
E-post:
post@marborg.no
Telefon:
93408912

Brukerorganisasjonens formål

MARBORG er en brukerorganisasjon av og for aktive eller tidligere rusavhengige. 

Kort beskrivelse

Organisasjonen jobber tosidig med langsiktig systemrettet brukermedvirkning og støtte til individuell brukermedvirkning, samt med drift av brukerstyrte, brukerrettede tiltak.Organisasjonen har 9 ansatte der alle selv har egen tilbakelagt ruserfaring. Vi har hovedkontor i Tromsø samt i tillegg representanter i Narvik og Bodø, og driver brukerrettede, brukerstyrte tiltak i Tromsø og Narvik.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • rusfri møteplass med arbeidstrening i Tromsø
  • rusfritt botilbud i Tromsø
  • rusfri møteplass i Narvik
  • leverer brukermedvirkere til mange kommuner og helseforetak
  • hjelp til klager, søknader, samtaler med mer for brukere

Lenke til mer informasjon

Marborg