Leieboerforeningen

Logo Leieboerforeningen
Forkortelse:
LbF
E-post:
lbf@lbf.no
Telefon:
24149100

Brukerorganisasjonens formål

Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for et mer velfungerende leiemarked. Foreningen har kontor i Oslo, men dekker hele landet. LbF har samsarbeidsadvokater i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø, Hamar og Kristiansand. Foreningen er også åpen for private utleiere som ikke driver utleie som næring, men vi bistår aldri utleiere i saker mot leieboere. Foreningen har også eget medlemskap for små og mellomstore næringsleietakere og for kommuner. Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser overfor utleiere, myndigheter og andre.

Kort beskrivelse

Leieboerforeningen tilbyr juridisk veiledning og advokatbistand til medlemmer, kommuner, frivillige organisasjoner, profesjonelle utleiere og andre. Interessepolitisk arbeider organisasjonen for å ivareta og styrke leieboernes sak i forhold til lovverket og i andre saker knyttet til boligsektoren. Vi har et spesielt fokus på vanskeligstilte på leiemarkedet. Foreningen utfører ulike typer prosjektoppdrag som direkte eller indirekte bidrar til å styrke  leieboernes situasjon, blant annet bomiljøarbeid i utsatte bomiljø.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Juridisk veiledning og advokatbistand
  • Opplæring/kurs i husleierett
  • Bomiljøarbeid og –rådgivning i samarbeid med beboere, kommuner/bydeler og andre
  • Beboerorganisering og -medvirkningsprosesser
  • Utredninger
  • Gjennomgang av kommunale/private boligporteføljer
  • Spørreundersøkelser

Lenke til mer informasjon

Leieboerforeningens nettside.