Ivareta - pårørende berørt av rus

logo
Forkortelse:
Ivareta
E-post:
post@ivareta.no
Telefon:
23080550

Brukerorganisasjonens formål

Ivareta er en organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer. Vi har lenge bidratt med hjelp, støtte og kunnskap til rusfeltet. 

Vi har tradisjoner helt tilbake til 1969. I mangelen på tiltak og hjelp ble det startet opp grupper hvor pårørende møttes, og delte erfaringer om hvordan det var å leve med disse utfordringene. Man snakket rett og slett sammen om hvordan man hadde det, hva man kunne gjøre og hvordan man skulle leve et liv med rus hos noen man var glad i. Dette er fortsatt kjernen i dag: vi legger erfaring og kunnskap til grunn i alt av arbeidet vårt.

Ivareta er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig pårørende- og interesseorganisasjon. Vi har lokalforeninger og engasjerte medlemmer rundt om i landet.

 

Kort beskrivelse

Ivareta arbeider med aktiv medvirkning og utadrettet virksomhet for å fremme pårørendes behov og rettigheter, og for å nå ut til flere pårørende av rusavhengige. Vi bidrar til en bevisstgjøring av pårørende av rusavhengiges behov og rettigheter. 

 • Ivareta sin kompetanse ligger i pårørende av rusavhengige. 
 • Ivareta har kompetanse i hvordan man skal inkludere og involvere pårørende som et gjennomgående ledd, dersom brukeren ønsker dette. Pårørende er ofte tett på bruker, og sitter på relevant erfaring og kunnskap som kan hjelpe til for å veilede bruker til bolig på best mulig måte.
 • Fra et pårørendeperspektiv ser vi at et betydelig antall brukere og rehabiliterte brukere i dag bor hjemme i påvente av at kommunen kan tilby en egnet bolig. Det er viktig å anerkjenne at pårørende faktisk er en midlertidig bolig, som for eksempel før og etter behandling – i påvente av bolig. Dette må de som jobber med boligsosialt arbeid værebevisste
 • Lokale krefter.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Ivaretas Pårørendesenter - rådgivningstjeneste
 • Pårørendetelefonen 800 40 567 er et anonymt lavterskeltilbud til deg som sitter og lurer på noe. 
 • individuelle samtaler
 • lokalforeninger i store deler av landet
 • brukermedvirkning/råd og utvalg 
 • samlinger og fagseminarer 
 • lokale selvhjelpsgrupper
 • informasjons- og brosjyremateriell
 • innlegg på seminarer, og konferanser
 • magasin – gi pårørende, fagpersonell og engasjerte informasjon om rusfeltet og pårørende
 • erfaring og spisskompetanse - god kunnskap om hva pårørende har behov for, samt hva de etterspør for egen situasjon og i møtet med systemet.

Lenke til mer informasjon

Om Ivareta

Lokalforeninger