Hørselshemmedes Landsforbund

Logo til Hørselhemmedes Landsforbund
Forkortelse:
HLF
E-post:
hlf@hlf.no
Telefon:
22639900

Brukerorganisasjonens formål

HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, blir mest mulig selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. HLF skal drive holdningsskapende arbeid, blant annet ved å bekjempe fordommer mot hørselshemmede, og drive med informasjonstiltak og forebyggende arbeid.  

Kort beskrivelse

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 60 000 medlemmer, og verdens største organisasjon for hørselshemmede. Forebygging av hørselsskader og god behandling/rehabilitering er fokusområdene i HLFs engasjement. Organisasjonens visjon er en enklere hverdag for landets hørselshemmede, og færre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. HLF jobber for et universelt utformet samfunn og for individuelle rettigheter og tjenester. HLF organiserer personer med høreapparat, tinnitus, lydoverfølsomhet, Ménière, Cochlea implantat, samt døvblitte og personer med hørselstap uten høreapparat.

HLF består av 19 fylkeslag. HLF er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Kunnskap om hørsel og hørselshemming i befolkningen. 
  • Kunnskap om tilretteleggingstiltak for hørselshemmede og hvordan samfunnet best ivaretar denne gruppen.
  • Nyttig informasjonsmateriell, som du kan bestille eller laste ned fra nettsiden deres.
  • HLFs tilgjengelighetsguide som gir en god innføring i tilgjengelighet i bygg for hørselshemmede. Guiden er tilgjengelig på hlf.no.
  • Mange frivillige, brukermedvirkere og likepersoner som hjelper andre hørselshemmede og bidrar til bedre tilrettelegging på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring.
  • HLF eier Briskeby videregående skole for hørselshemmede i Lier som er en privatskole med tilrettelagt undervisning for hørselshemmede elever fra hele landet.
  • HLF eier Briskeby Rehabilitering og Utadrettede tjenester i Lier som tilbyr mestringskurs, «behold jobben»-kurs og andre rehabiliteringskurs for hørselshemmede.
  • Medlemskap i HLF som gir rabatter og fordeler hos ulike aktører. 

Lenke til mer informasjon

HLF