Foreningen for muskelsyke

Logo til Foreningen for muslkelsyke
Forkortelse:
FFM
E-post:
ffm@ffm.no
Telefon:
411 907 02

Brukerorganisasjonens formål

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. FFM skal blant annet: 

 • utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier 
 • skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke 
 • spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
 • medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning 
 • arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig

Kort beskrivelse

Foreningen for muskelsyke er en interesseorganisasjon for persnoner med nevromuskulære sykdommer i Norge. Vi er fordelt på 13 fylkesforeninger fordelt utover landet. Vårt formål er å spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon. Informasjonsarbeidet er rettet både mot muskelsyke, pårørende og helsevesen. Foreningen er også en sterk politisk pressgruppe som har som mål å styrke de muskelsvake og muskelsykes rettigheter i Norge. Det finnes mange forskjellige sykdommer som hører inn under gruppen nevromuskulære sykdommer. De fleste er sjeldne diagnoser.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • medlemsmagasinet Muskelnytt
 • brukerrepresentasjon
 • politisk påvirkning på vegne av muskelsyke
 • likepersonstilbud
 • sommerleir
 • kurs, seminarer og samlinger
 • forskningsfond
 • fellesskap
 • ungdomsorganisasjonen FFMU

Lenke til mer informasjon

Foreningen for muskelsyke