For Fangers Pårørende

Logo For Fangers Pårørende
Forkortelse:
FFP
E-post:
post@ffp.no
Telefon:
22 11 41 30

Brukerorganisasjonens formål

FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og veiledning til fangers pårørende og å arbeide for å bedre den enkelte pårørendes situasjon. 

Kort beskrivelse

FFP er en frivillig organisasjon etablert i 1992. FPP har hovedkontor i Oslo og lokalavdelingen FFP Trøndelag i Trondheim. FFP har et styre som består av fem til syv medlemmer, der minst halvparten skal ha pårørendeerfaring. FFP mottar driftsstøtte fra Kriminalomsorgsdirektoratet og er for øvrig finansiert via prosjektmidler fra ulike departementer, direktorater, fond og legater.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • FFP tilbyr pårørende støtte og råd gjennom telefon og e-post. Tilbudet er landsdekkende.
  • I våre lokaler i Oslo og Trondheim tilbyr vi også individuelle samtaler, familiesamtaler og ulike aktiviteter for pårørende. Vi arrangerer jevnlige temakvelder med aktuelle tema, inviterer til kulturtilbud som for eksempel teater og arrangerer ferie- og helgeturer.
  • FFP har et eget tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung. Hele FFPs tilbud er gratis, og du er velkommen til å ta med en venn.
  • FFP amarbeider med kriminalomsorgen for å bedre pårørendes situasjon i møte med fengslene.
  • Vi synliggjør pårørendes situasjon gjennom prosjekt og informasjonsarbeid.

 

 

 

Lenke til mer informasjon

Les mer om For Fangers Pårørende på deres nettside.