Barn av rusmisbrukere - BAR

alt tekst
Forkortelse:
BAR
E-post:
post@barnavrus.no
Telefon:
47977565

Brukerorganisasjonens formål

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

Kort beskrivelse

BAR arbeider for å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap, erfaring, posisjon, rettigheter og stemme i samfunnet.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • likepersonssamtaler
  • nettbasert anonym samtale på www.barsnakk.no
  • nettverksaktiviteter
  • kurs/foredrag og undervisning til fagfeltet
  • støtte og veiledning

Lenke til mer informasjon

BAR

BARsnakk