A-larm Bruker og Pårørende organisasjon

Logotype til Alarm
Forkortelse:
A-larm
E-post:
post@a-larm.no
Telefon:
454 23 454

Brukerorganisasjonens formål

A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet, som arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen.

Kort beskrivelse

A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse. 

A-larm jobber for åpenhet om rus og behandling. Organisasjonen er opptatt av den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at brukeren får mer innsikt og bedre livskvalitet. A-larm tilrettelegger for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • lavterskeltilbud
  • likemannstjeneste
  • pårørendetjeneste
  • brukerrepresentasjon
  • kurstilbud
  • mor/Barn grupper
  • ungdomsarbeid
  • etterverns tilbud
  • fotball
  • forskning og utvikling

Lenke til mer informasjon

A-larm