ADHD Norge

Logo til ADHD norge
E-post:
post@adhdnorge.no
Telefon:
67128585

Brukerorganisasjonens formål

ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å:

 • Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander.
 • Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, og overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.
 • Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.
 • Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.

Kort beskrivelse

ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon som jobber for at alle med ADHD skal ha et godt liv.

ADHD Norge arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for ADHD både for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen generelt. Våre grunnleggende verdier er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd, og vår visjon er at alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv. ADHD Norge har fylkeslag i alle landets fylker, samt en del lokallag.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Råd og veiledning i jungelen av rettigheter til medlemmer og andre.
 • Medlemsbladet STÅ PÅ! Bladet blir gitt ut fire ganger pr. år.
 • Opplysnings- og interessepolitisk arbeid.
 • Nyheter og forskning på ADHD.
 • Kurs
 • Temamøter med faglig innhold og sosialt samvær.
 • Organisere likepersonsarbeid.
 • Helgesamlinger for barn og foresatte med faglig og sosialt utbytte.
 • Sommerleir spesielt tilrettelagt for barn og ungdom/unge voksne med ADHD.
 • Kurs og seminar for fagfolk.
 • Kurs, seminar og samtalegrupper o.l for pårørende og voksne med ADHD.
 • Bidrar til brukermedvirkning individuelt og i samarbeid med hjelpeapparatets instanser.

Lenke til mer informasjon

ADHD Norge

ADHD Norge på facebook