Regionale helseforetak

Forkortelse
RHF

Om aktøren

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

I tillegg til å drive sykehusene har de regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehusene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private.

De fire regionale helseforetakene er:

  • Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for befolkningen i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.
  • Helse Vest RHF har ansvar for befolkningen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
  • Helse Midt-Norge RHF har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
  • Helse Nord RHF har ansvaret for befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark.

Lenke til mer informasjon

Oversikt over de regionale helseforetakene på regjeringens hjemmesider

Her finner du oversikt over samtlige lokale og regionale helseforetak, samt pekere til deres nettsteder