Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Forkortelse
TRM
E-post
trm@trm.dk

Om aktøren

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i Danmark arbeider med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av nasjonal infrastruktur innen transport og regulering og tilsyn med det samlede danske transportsystemet. Departementet setter opp, vedlikeholder og også forvalter statseide kontor og universitetsområder og regulerer rammebetingelsene for bygg- og anleggsbransjen i Danmark og boligsektoren.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Departementet er ansvarlig for boliger, inkludert offentlige boliger, boliglovgivningen og byfornyelse.

Lenke til mer informasjon

https://www.trm.dk/da/