Socialstyrelsen

E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Om aktøren

Den svenske Socialstyrelsen er en statlig etat under Sosialdepartementet som jobber for at alle skal få lik tilgang på god pleie og omsorg. De har ansvar for bostedsløshetssatsingen i Sverige.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

De fleste av deres aktiviteter er rettet mot ansatte, ledere og beslutningstakere innenfor disse områdene:

  • identifisere og utvikle statistikk og kunnskap på områder som psykisk helse, eldre, funksjonshemmede og barn og unge
  • monitorere og evaluere arbeid innen helse- og sosialfag som for eksempel ventetider, tilgjengelighet og ansattilgang
  • utvikle forskrifter og retningslinjer
  • undersøke og utstede identitetskort for ansatte i ulike yrker som for eksempel farmasøyter, leger, osteopater, psykologer og tannleger.

Lenke til mer informasjon

http://www.socialstyrelsen.se/