Pathways to Housing PA

Forkortelse
PTHPA
E-post
info@pathwaystohousingpa.org

Om aktøren

Pathways to Housing PA arbeider for at bostedsløse skal få et sted å bo og deretter oppfølging i boligen. Housing First – bolig først er enkelt og likevel revolusjonerende. I programmet settes den bostedsløse i sentrum og bestemmer selv hvilke tjenester de ønsker. «Housing first» er opprinnelig et amerikansk prosjekt fra tidlig nittitall. Tankegangen hviler på fundamentet om at bolig er en menneskerett. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

PTHPAs modell er enkel: Gi bolig først, og kombiner deretter boligene med støttende behandlingstjenester innen psykisk og fysisk helse, rusmisbruk, utdanning og arbeid. 

Lenke til mer informasjon

https://pathwaystohousingpa.org/