International Union of Tenants

Forkortelse
IUT
E-post
info@iut.nu

Om aktøren

Den internasjonale leieboerforeningen IUT er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for leietakeres rettigheter. IUT består av 66 medlemsorganisasjoner i 45 land, deriblant Leieboerforeningen i Norge. IUT ser på bolig som en av de fundamentale rettighetene som må adresseres både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Bostedsløshet er en viktig faktor for sosial utenforskap. Styret i IUT møtes to ganger i året, og generalforsamling avholdes hvert tredje år.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

  • dele informasjon mellom leieboerforeninger i ulike land
  • jobbe for alles rett til en god bolig, til en håndterbar og riktig pris
  • beboermedvirkning og rett til deltagelse
  • ikke-diskriminering av kjønn, rase, etnisk og religiøse grunner
  • sikre leietakere
  • retten til organisere seg

Lenke til mer informasjon

Les mer om organisasjonen