Housing Europe

E-post
info@housingeurope.eu

Om aktøren

Housing Europe (the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing) er et nettverk av 44 nasjonale og regionale organisasjoner fra 23 land i Europa med det til felles at de driver med sosial boligbygging. Medlemsorganisasjonene omfatter over 41 000 offentlige, frivillige og boligsosiale organisasjoner som til sammen drifter 26 millioner boliger, omtrent 11% av de eksisterende boligene i EU. Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) er medlem.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Medlemmene jobber med sosial boligbygging. 

Lenke til mer informasjon

http://www.housingeurope.eu/