Habitat-Norge

E-post
Lenke til kontaktskjema: http://habitat-norge.org/contact-us/

Om aktøren

Habitat Norge er en norsk frivillig organisasjon (NGO) og ble etablert i 1988. Habitat-Norge er medlem av Habitat International sammenslutningen. Habitat-Norge sitt arbeid skjer gjennom frivillig innsats, hovedsakelig av styret. Styret består av fagfolk fra ulike fagområder med høy kompetanse. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Organisasjonen ble grunnlagt for å sette bosettingsspørsmål på den norske politiske agendaen. Deres overordnede mål er å fremme interessen og bevisstheten om globale urbane utfordringer og bosettingsproblemer. Aktivitetene består hovedsakelig av å arrangere foredrag og seminar, noen ganger i samarbeid med andre aktører.

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer. Den raske urbaniseringen er mest tydelig i byer i sør. Den urbane befolkning har stadig mer komplekse utfordringer når det gjelder å sikre adekvat bolig, fast eiendom, infrastruktur, tilstrekkelig kollektivtransport og tilgang til offentlige tjenester. 

Lenke til mer informasjon

http://habitat-norge.org/