FEANTSA

E-post
information@feantsa.org

Om aktøren

FEANTSA står for the European Federation of National Organisations Working with the Homeless. FEANTSA ble etablert i 1989, og de har over 130 medlemsorganisasjoner fra 30 land. De fleste av medlemsorganisasjonene er nasjonale eller regionale organisasjoner.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

FEANTSA er den eneste europeiske NGO (ikke-statlig organisasjon) som kun jobber med kampen mot bostedsløshet. Målet er å gjøre slutt på bostedsløshet i Europa. På FEANTSA sine nettsider finner du blant annet informasjon om:

  • Hva andre land gjør i arbeidet med bostedsløse
  • Systemer for å telle bostedsløse
  • Definisjon av bostedsløse
  • Verktøy på hvordan man kan arbeide med bostedsløse
  • Ulike nasjonale strategier i arbeidet med bostedsløse
  • Erfaringsutveksling fra andre land
  • Forskning
  • Informasjon om ulike typer konferanser og møteplasser

Lenke til mer informasjon

http://www.feantsa.org/