Børne- og Socialministeriet

Forkortelse
SM
E-post
sm@sm.dk

Om aktøren

Børne- og Socialministeriet i Danmark har det overordnede ansvar for sosiale tjenester inkludert dagtilbud og familierett. De har ansvar for kommunal innsats overfor barn, unge og voksne, sårbare grupper og personer med psykisk og fysisk nedsatt funksjonsevne. Andre ansvarsområder er adopsjon og foreldremyndighet.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Departementet er ansvarlig for sosiale tjenester og familie og oppvekst. 

Lenke til mer informasjon

http://sm.dk/