Kunnskapsdepartementet

Forkortelse
KD

Om aktøren

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning.

 

Lenke til mer informasjon

Les mer om Kunnskapsdepartementet på regjeringen.no