Direktoratet for forvaltning og IKT

Forkortelse
difi
E-post
mailto:postmottak@difi.no

Om aktøren

Difis oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. Difi skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Statsforvaltningen er Difis primærmålgruppe. Samtidig er kommunal sektor en brukergruppe innen både forvaltningsutvikling, innovasjon, anskaffelser og IKT. Difi arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere. Digitaliseringen er viktig på bolig- og tjenesteområdet.

Lenke til mer informasjon

Difi