Barne- og familiedepartementet

Forkortelse
BFD
E-post
postmottak@bfd.dep.no

Om aktøren

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

BFD sitt ansvar på boligområdet knyttes til barnevern, krisesentre og sentre for enslige mindreårige flyktninger under 15 år.

Lenke til mer informasjon

Barne- og familiedepartementet