Husleietvistutvalget

Forkortelse
HTU

Om aktøren

Husleietvistutvalget løser tvister om leie av bolig mellom utleier og leietaker. Den 1. september 2021 blir Husleietvistutvalget landsdekkende. Frem til dette tidspunktet erstatter Husleietvistutvalget forliksrådet innenfor sitt geografiske virkeområde som er Oslo, Trøndelag og følgende kommuner i Vestland: Alver, Austrheim, Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fjerde, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden og følgende kommuner i Viken: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker, Vestby og Ås. I tillegg kan HTU behandle tvister fra hele landet, der klagen fremmes av en leietaker som er forbruker mot en utleier som driver utleievirksomhet som næring.


Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Husleietvistutvalgets saklige virkeområde er leie av bolig. Tvistesakene kan for eksempel dreie seg om depositum, skyldig leie, erstatninger for skade og mangler, oppsigelse, leiesum etc.

Leieboligen må ligge innenfor HTUs geografiske arbeidsområde. Det er altså leieboligens adresse som bestemmer hvor saken skal behandles, ikke hvor partene bor. Ligger boligen i det geografiske virkeområdet, er Husleietvistutvalget rett klagested. Ligger boligen i et annet fylke, skal forliksrådet behandle saken frem til 1. september 2021, unntatt hvis klager er leietaker og privatperson og innklagede er en næringsdrivende utleier. 

Husleietvistutvalget gir veiledning og informasjon til utleiere og leiere i hele landet. Veiledning gis på telefon eller ved henvendelse på e-post til postmottak@htu.no. Husleietvistutvalget kan ikke gi konkrete rettsråd, men kan informere om innholdet i bestemmelsene i husleieloven. Generell informasjon om husleieloven er også tilgjengelig på nettsiden htu.no.

Veiledningstjeneste for kommunalt ansatte

Den 1. april lanserer Husleietvistutvalget en veiledningstjeneste på telefon for kommunalt ansatte som trenger bistand i forbindelse med boligutleie. Som offentlig organ må HTU ivareta sin habilitet og nøytrale rolle. HTU kan derfor ikke gi råd i enkeltsaker. Formålet med tjenesten er å bidra til å øke kompetansen om husleierett i kommunene. HTU håper at økt tilgjengelighet vil senke terskelen for å ta kontakt. HTUs veiledningstelefon 22 59 31 60 er åpen mandag til fredag, mellom 09:00 og 14:30.

Relevante lover aktøren forvalter

Lenke til mer informasjon

Husleietvistutvalget