Husleietvistutvalget

Forkortelse
HTU

Om aktøren

Husleietvistutvalget løser alle typer tvister om leie av bolig mellom leietaker og utleier i Norge. Tvistesakene kan for eksempel dreie seg om depositum, skyldig leie, erstatninger for skade og mangler, oppsigelse, leiesum etc. Slike saker skal derfor ikke behandles i forliksrådene.

Husleietvistutvalgets tvisteløsning er et lavterskeltilbud med kort saksbehandlingstid, lave sakskostnader og god kompetanse innen saksområdet.
Husleietvistutvalget gir også veiledning til leietakere og utleiere om deres rettigheter og plikter etter husleieloven.  På hjemmesiden www.htu.no finner du nyttig informasjon om vår saksbehandlingsprosess, vanlige uenigheter som oppstår i leieforhold og vårt digitale klage- og tilsvarsskjema. Vi har også tilgjengeliggjort husleieloven, da et viktig formål med informasjonen er å forebygge tvister. Hjemmesiden vil gi svar på de fleste spørsmål. Publikumstjenesten kan også gi veiledning på telefon eller ved henvendelse på e-post. Husleietvistutvalget kan ikke gi konkrete rettsråd.


Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Veiledningstjeneste for kommunalt ansatte

Husleietvistutvalget har en veiledningstjeneste på telefon for kommunalt ansatte som trenger bistand i forbindelse med boligutleie. Som offentlig organ må HTU ivareta sin habilitet og nøytrale rolle. HTU kan derfor ikke gi råd i enkeltsaker. Formålet med tjenesten er å bidra til å øke kompetansen om husleierett i kommunene. HTUs veiledningstelefon 22 59 31 60 er åpen mandag til fredag, mellom 09:00 og 14:30.

Relevante lover aktøren forvalter

Lenke til mer informasjon

Husleietvistutvalget