Barneombudet

Om aktøren

Barneombudet skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Barneombudet skal spesielt følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon.
Barneombudet er uavhengig.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

 

Lenke til mer informasjon

Barneombudet.no